SERRAT-"EL CANT DEL BARÇA" (TV3 1998)

Comentarios